Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo údaje sbírá?

Vaše osobní údaje sbírá:
Debea s.r.o.
IČO: 02072157
Sídlo: Zakšínská 570/2, Praha 190 00
Kontaktní e-mail: kontakt@festiky.cz

Jaké údaje sbíráme?

Sbíráme následující osobní údaje:

 • Cookies
 • IP adresy
 • E-mail (pouze při vložení akce nebo kontaktování přes formulář)
 • Jméno a příjmení (pouze při vložení akce nebo kontaktování přes formulář)
 • Další údaje, které dobrovolně poskytnete na portálu festiky.cz

Důvod a účel sběru údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely našich oprávněných zájmů a právních povinností, jakými jsou:

 • Zjišťování informací o návštěvnosti portálu a struktuře jeho uživatelů.
 • Podkladům pro vylepšování našich služeb.
 • Zobrazování inzerce relevantní k vašim zájmům.

   
Jak osobní údaje získáváme?

Osobní údaje, kterými jsou e-mail, jméno, příjmení získáváme na základě vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů společnosti. Soubory cookies pak získáváme vaší osobní aktivitou a užíváním portálu. Informace o cookies získáváme z vašeho prohlížeče, a to dle nastavení, které jim sami umožníte.   

Jak dlouho údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou. Tato doba se liší u jednotlivých osobních údajů. Lhůty jsou:

 • E-mail, jméno, příjmení, adresa či jiné osobní údaje poskytnuté za účelem zveřejnění akce jsou uchovávány nejdéle 30 dnů po zveřejnění akce.
 • E-mail, jméno, příjmení, adresa či jiné osobní údaje poskytnuté za účelem kontaktování jsou uchovávány po dobu korespondence, nejdéle však 2 roky od vaší poslední interakce.
 • Cookies za účelem analýzy návštěvnosti stránek uchováváme po dobu 5 let.


Kdo osobní údaje zpracovává?

Zpracovatelem těchto údajů je: Debea s.r.o. (IČO: 02072157, se sídlem Zakšínská 570/2, Praha 190 00), která provozuje tento web.
     

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

K vašim osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené správou technického řešení portálu, kteří jsou v této věci zpracovateli osobních údajů. Údaje o cookies či IP adresách pak také v roli zpracovatelů zpracovávají společnosti dodávající analytické nástroje pro zjišťování údajů o návštěvnosti a společnosti, které provozují technické zázemí pro zobrazování a cílení reklamy umístěné na portálu.

Provozovatel využívá dostupné sofistikované a aktualizované technologie k ochraně portálu před hackerskými útoky a nabourání ochrany osobních údajů. Dále aktivně hlídáme a zabraňujeme dostupnosti osobních údajů pro spolupracovníky portálu tak, aby žádná třetí strana nepřicházela v kontakt s vašimi osobními údaji, pokud to není nezbytně nutné pro výkon její práce.

Informace k osobním údajům

Konkrétní dotazy na zacházení s vašimi osobními údaji můžete pokládat prostřednictvím e-mailu kontakt@festiky.cz. Prostřednictvím tohoto e-mailu můžete zažádat i o informace o uchovávaných osobních údajích či požádat o odstranění vašich osobních údajů ze systému. Na zpracování vaší žádosti má provozovatel lhůtu 30 dnů.

Reklama na portálu festiky.cz

Používáním tohoto webu berete na vědomí, že jeho provoz je zajištěn napojením: